onsdag 7 juli 2010

Challenge #37 White on white

Michelle Perkett has a new challenge this week and the theme is "White on white" with a colored image. I used my undecorate July page in my calender and used a darker white to make the background with bubblewrap, then put Penelope (MP digi) on it and a bunch of white flowers in the corner!

Michelle Perkett har en ny utmaning denna veckan och temat är "Vitt på vitt" med ett färglagt otiv. Jag använde min odekorerade julisida i min kalender och använde en mörkare vitfärg för att göra bakgrunden med bubbelplast, sedan placerade jag Penelope ovanpå och lite blommor på sidan i högra hörnet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar