torsdag 14 oktober 2010

Challenge #77 at Shirleys2Girls

The challenge ends in 6hrs, so I made this card now before I’m off to bed!

Den här utmaningen slutar om 6h, so jag gjorde detta kortet nu innan jag ska sova!

It’s a scary challenge, the only rule is that you have to use the word "Boo" in whatever you create!

Det är en skrämmande utmaning, den enda regel är att man ska ha med ordet "Buu" i det man skapar!

I used some freebies from Shirleys2Girls and printed out three Boo’s and made this card:

Jag använde några freebies från Shirleys2Girls och skrev ut tre Buu och gjorde detta kortet:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar