onsdag 22 september 2010

Digistamps4Joy Challenge#2

Digistamps4Joy's newest challenge is called "Recycle it" and I used one of their fabulous stamps and my empty baking powder jar!

The brown paper I used as a ribbon is from a candle wrapping!

Digistamps4Joy har en ny utmaning som heter "Återanvänd det" och jag använde en av deras fantastiska stämplar och min tomma bakpulverburk!

Det bruna papperet jag använde som band är från ett ljus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar