torsdag 20 januari 2011

Baby Bud Designs Challenge #4

Baby Bud Designs challenge #4 is FRIENDS! You have to use a Baby Bud image and I choose to use two and a great Friendship sentiment I bought a few years ago!

Baby Bud Designs utmaning #4 heter VÄNNER! Du måste använda en Baby Bud bild och jag valde att använda två stycken + en fin vänskapstext som jag köpte för några år sedan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar