fredag 14 januari 2011

Tiddly Inks Challenge 33

Tiddly Inks challenge #33 is called " Refresh me" and I made a card with this adorable cookie bugg and wrote " A new year & new cookies"!

Everything on the card should be white, the only color are in the image!

Tiddly Inks utmaning #33 heter "Förnya mig" och jag gjorde ett kort med kakfen och skrev "Ett nytt  år & nya kakor"!

Allt på kortet ska vara vitt, det enda som får vara i färg är motivet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar