söndag 30 januari 2011

Nettie Gs Fashion show part 3

Here is my third and last fashion show card for NettieG’s challenge! The backgroundpaper are from Cat Scrap Fever, you can get it until the 14th of February!

Här är mitt sista och tredje modeshow kort för NettieG’s utmaning! Bakgrundspapperet har jag fått från Cat Scrap Fever, det finns tillgängligt tills den 14:e februari!

This was really fun to do and nice to do something different!

Detta var riktigt roligt att göra och trevligt att göra något lite annorlunda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar