måndag 28 februari 2011

Its monday, Det är måndag...

and time for NettieG’s Sketch Challenge and we have a wonderful sketch for you this time!

och dax för NettieG’s Skissutamning och vi har en underbar skiss till er denna gången!

There are some new rules and they are that you can use any image and get one entry in the drawing!
If you use a NettieG image you get two entires in the drawing!
If you use the featured image, the Gardenia, you get three entries in the drawing!

Det är några nya regler som gäller nu och det betyder att du kan använda vilken bild som helst och få en lott i dragningen!
Om du använder en NettieG bild så får du två lotter i dragningen!
Om du använder den utvalda bilden, Gardenian, så får du tre lotter i dragningen!

You can find the Gardenia on sale here!

Du kan hitta Gardenian på rea här!

You have until March 13, 2011 11.59 PM to link up your project to be in the drawing!

Du har tom 13 mars, 2011 23.59 på dig att länka ditt projekt för att vara med i dragningen!

Here’s the sketch/Här är skissen:

Embellishment = dekorationer

Sentiment = text

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar