lördag 11 december 2010

Some Odd Girl Early Bird Challenge

Some Odd Girl’s early bird challenge is looking for Flowahz!

So I made this card with Baker Kaylee and a flower paper + two flowers!

Some Odd Girls utmaning för oss som är lite tidigare är att leta efter Blommor!

Så jag gjorde detta kortet med Bagerskan Kaylee och ett blommpapper + två blommor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar