tisdag 14 december 2010

Tiddly Inks Challenge 32

Tiddly Inks challenge 32 is called Let it snow! I used todays freebie to make this card and it's snow on it!

Tiddly Inks utmaning 32 heter Låt det snöa! Jag använde dagens freebie till detta kortet och det är snö på det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar